De jeugdhuizencoöperatie

Haven is een coöperatie van jongeren, jeugdhuizen en gemotiveerde partners. Samen zorgen we voor een veilige proeftuin waar jonge ondernemers de ruimte en tijd krijgen om te experimenteren met hun eigen project. Zo kunnen ze op een veilige manier de levensvatbaarheid van hun eigen onderneming testen terwijl ze de nodige ondernemerschapscompetenties ontwikkelen.

Onze missie

Wij geloven dat de juiste ondersteuning van jongeren die in hun vrije tijd en vanuit hun passie ondernemen, leidt tot maatschappelijke relevante en sterke projecten, persoonlijke groei en de juiste ondernemers-skills. 

 

Daarom creëren we een experimenteerruimte waar jongeren de levensvatbaarheid van hun project kunnen testen en de juiste tools aanleren om dit waar te maken.

Onze Structuur

Onze coöperatie werd in mei 2016 opgericht door tien jeugdhuizen, Formaat en Arteveldehogeschool. De raad van bestuur van Haven bestaat uit afgevaardigden van de jeugdhuizen en partners en bepaalt de werking van onze coöperatie. Ook de jonge ondernemers uit het Haven-traject hebben inspraak in het aanbod dat voor hen wordt opgezet.

 

Haven gelooft sterk in de coöperatieve waarden en onze coöperanten zetten zich elke dag in om een maatschappelijke meerwaarde te realiseren door jonge ondernemers een doorgedreven begeleiding te bieden. Haven is een erkende coöperatie door de Nationale Raad voor de Coöperatie en lid van Coopkracht. 

Onze partners

Bij Haven zijn we ervan overtuigd dat samenwerken de basis is voor een interessant aanbod voor onze jongeren. Wij staan dan ook steeds open voor coöperatie met partners en andere organisaties!

Formaat

Formaat is de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen en ondersteunt 400 werkingen. Formaat geeft vormingen, bouwt netwerken, zet projecten op en verdedigt de belangen van zijn leden. 

 

Formaat ondersteunt intensief de jeugdhuizen met een project Ondernemerschap en stond mee aan de wieg van Haven.

ARTEpreneur

 ARTEpreneur wil studenten die goesting hebben om te ondernemen, maar die de stap naar het oprichten van een eigen onderneming te groot vinden, met raad en daad bijstaan.

 

ARTEpreneur biedt een structuur waarbinnen studenten veilig kunnen ondernemen tijdens hun studies.

VLAIO

Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen en draagt zo bij tot een gunstig ondernemersklimaat.

 

VLAIO gelooft in jongeren en ondernemerschap in jeugdhuizen. Ook zij ondersteunden de opstart van Haven.


De Punt & Starterslabo

Bedrijvencentrum De Punt en activiteitencoöperatie Starterslabo deelden hun praktijkervaring bij de opstart van Haven

IMPULSKREDIET

Met het project 'Jong en vol ondernemerschap' verlaagt Impulskrediet de drempel tot ondernemerschap voor jongeren. Jonge ondernemers (tussen 18 en 28 jaar) krijgen de kans om hun project uit de doeken te doen, worden geholpen en geadviseerd of doorverwezen.

 

Impulskrediet ontwikkelde een tool die helpt bij het inschatten van de slaagkansen van een jonge ondernemer en schaaft ondernemerscapaciteiten bij met gratis begeleiding. Daarnaast stelt Impulskrediet ervaring en kennis ter beschikking aan organisaties die jong ondernemerschap ondersteunen.

 

Impulskrediet geeft workshops aan de ondernemende jongeren van Haven.


Vragen?

Heb je vragen? Is er niet duidelijk? Of heb je liever een persoonlijk gesprek?

Bel ons, mail ons of spring eens binnen!

Katrin Van den Troost

Coördinator

katrin@havencoop.be

(0484) 83 24 63

 

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

 

Tim Bryon

Gedelegeerd bestuurder

tim.bryon@havencoop.be

(0497) 79 49 96

 

Lucas Munichstraat 102, 9000 Gent

 

Sean Hendrickx

Voorzitter

sean.hendrickx@havencoop.be

(0471) 08 97 25